Основи програмирања

У овом делу бавимо се основним теориским поставкама везаним за програмирање, као и коришћењем пакета Lazarus за креирање програма заснованих на ГКИ.

Садржај (теорија):

Програми засновани на графичком корисничком интерфејсу

Програми руковођени догађајима

Основни појмови (име, тип)

Приоритети операција

Изрази

Наредба доделе

Конверзија типова

Гранања у програму

Садржај (Lazarus):

Инсталација програма

Вежбе

Домаћи задатак

Питања

Садржај (старе лекције)

Циклуси

Бројачки циклуси

Циклуси са предусловом

Циклуси са постусловом

Низови у Pascal-у

Задатак са низовима

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: